Disclaimer

follow site Dit is de disclaimer van Wildebeast Media (KvK-nummer 55.725.783), de uitgever van VacaturesLimburg.net. De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op VacaturesLimburg.net (de Website). Door deze Website te bezoeken en/of de op of via deze Website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

here

http://www.kenyadialogue.com/?selena=real-time-currency-charts&699=02 real time currency charts enter Functioneren van de Website
Wildebeast Media stelt alles in het werk om de Website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Wildebeast Media kan echter niet garanderen dat de Website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Wildebeast Media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de Website.

http://www.selectservices.co.uk/?propeler=banche-che-trattano-opzioni-binarie&c9d=6d http://dijitalkss.com/tag/salim-kadibesegil/feed Informatie op deze Website & informatie van derden
Wildebeast Media redigeert de Website aangeboden informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de Website. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen, andere informatie over producten en de publicaties van vacatures op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Wildebeast Media kan dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor eventuele onjuistheden, onvolkomenheden en omissies van gegevens en informatie op de Website. Gebruikers/bezoekers van de Website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de getoonde vacature(s) en andere informatie zoals deze op de Website zijn gepubliceerd, noch kunnen zij rechten ontlenen aan de gevolgen van een eventuele transactie die voortvloeit uit deze informatie. Een deel van de informatie en vacatures wordt door derden partijen aangeleverd en Wildebeast Media  is ook niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid, actualiteit van deze door derden geplaatste informatie of vacatures. Bij twijfel over de juistheid van de publicatie van de vacature of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met degene die de vacature aanbiedt (adverteerder/werkgever). De Website bevat (hyper)links en verwijzingen naar websites van derden. De inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen is door Wildebeast Media  niet geverifieerd. De verwijzing betekent niet dat Wildebeast Media de op of via deze websites aangeboden producten, diensten of informatie aanbeveelt. Wildebeast Media geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites. De informatie en overige inhoud op de Website wordt de websitebezoeker uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden.

source http://www.mongoliatravelguide.mn/?sakson=bancofbinary&e5d=c4 Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Wildebeast Media en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van test, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

enter site follow link Wijzigingen
Wildebeast Media kan de op of via deze Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. Laatste wijziging van de disclaimer: 25 juli 2015.

http://secon.se/sqlbak.php?z3=NzdUbks4LnBocA== De Website en disclaimer vallen onder het Nederlands recht. Alle geschillen, verband houdende met deze website of disclaimer, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Veel bezochte pagina’s Vacatures Limburg